Rendeletek

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés hatályos rendeletei

(2016. június 30-i állapot szerint)

16/2006. (X. 16.) Kgy. r. módosítása:
1/2007. (III. 1.) Kgy. r.

20/2007. (XI. 5.) Kgy. r.

1/2008. (III. 3.) Kgy. r.

A megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tanácsnokainak és nem közgyűlési tag tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól

6/1996. (IV. 5.) Kgy. r. módosítása:

5/2016.(IV.27.) önk. r.
   Mellékletek

A megye címeréről, pecsétjéről, zászlajáról és használatuk rendjéről (Egységes szerkezetben)

19/2011. (XI. 29.) önk. r.
    Mellékletek

Bács-Kiskun megye területrendezési tervéről
4/1999. (IV. 12.) Kgy. r. módosítása:
14/2010. (XI. 3.) önk. r.
Az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről

5/1996. (IV. 5.) Kgy. r. módosítása:
16/1996. (VII. 22.) Kgy. r.
8/2001. (VII. 16.) Kgy. r.
15/2003. (VI. 3.) Kgy. r.
12/2004. (VII. 9.) Kgy. r.
15/2004. (X. 14.) Kgy. r.
7/2008. (IV. 30.) Kgy. r.
12/2009. (V. 28.) Kgy. r.
14/2011. (V.31.) önk. r.
16/2011. (X. 5.) önk. r.
3/2012. (II.28.) önk. r.
7/2012. (VII.3.) önk. r.
6/2013. (X.1.) önk. r.
3/2014. (IV.30.) önk. r.
6/2015. (IX.25.) önk. r.

Kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról - Egységes szerkezetben

9/2012. (X. 8.) önk. r.
   Melléklet

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
19/2003. (XI. 10.) Kgy. r. módosítása:
2/2004. (III. 5.) Kgy. r.
1/2008. (III. 3.) Kgy. r.
2/2010. (II. 15.) Kgy. r.
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala köztisztviselőit és ügykezelőit megillető juttatásokról és támogatásokról

13/2010. (XI. 3.) önk. r. módosítása:
2/2011. (III. 1.) önk. r.
   Melléklet

A megyei önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmi követelményeiről

8/2013. (XII. 3.) önk. r.

Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújott támogatásokról

2/2014. (II.20.) önk. r.
    Mellékletek módosítása:

5/2014. (VI.6.) önk. r.
    Mellékletek

6/2014(IX. 3.) önk. r.
    Mellékletek

9/2014 (XII.3.) önk. r.
    Mellékletek

1/2015. (III.3.) önk. r.
    Mellékletek

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről - Egységes szerkezetben

Mellékletek

8/2014. (XII.3.) önk. r.

7/2016 (VI.30.) önk. r.
   Mellékletek

 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2/2015. (III.3.) önk. r.
   Mellékletek módosítása:

4/2015.(VI.30.) önk. r.
     Mellékletek

5/2015. (X.1.) önk. r.
     Mellékletek

7/2015.(XII.12.) önk. r.
    Mellékletek

2/2016. (II.29.) önk. r.
    Mellékletek

 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

3/2015. (V.6.) önk. r.
    Mellékletek

 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról

8/2015. (XII.12.) önk. r.
     Mellékletek módosítása:

9/2016. (X.4.) önk. r.
     Mellékletek

3/2016. (III.23.) önk. r.
     Mellékletek

8/2016. (VI.30.) önk. r.
     Mellékletek

 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetése

1/2016. (II.29.) önk. r.
    Melléklet

dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknap alapítása

4/2016. (IV.27.) önk. r.
    Mellékletek

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról

6/2016. (IV.27.) önk. r.

A "Bács-Kiskun megye" név használatáról